اتوماسیون

اتوماسیون

اتوماسیون


دستگاه ها و تجهیزات اتوماتیک (خودکار) از دیرباز در صنعت لجستیک مورد استفاده قرار می گرفتند. اما با پیشرفت تکنولوژی، ساز و کارهای تجاری نیز به سرعت در حال گذار از سیستم های دستی به دیجیتالی هستند. بنابراین تجهیزات نیز باید قابلیت یکپارچه شدن با فرآیندهای IT را داشته باشند تا در مجموع بهره وری کل سیستم ارتقا پیدا کند. در عین حال سیستم های قفسه بندی کاملا خودکار و هوشمند نمی تواند گزینه مناسب و به صرفه ای برای تمامی سیستم های انبارداری باشد. بنابراین لازم است تجهیزات اتوماتیک ضمن حفظ ایمنی و کارایی خود، بدون ایجاد مشکل قابلیت فعالیت در کنار انسان را داشته باشند و با دیگر اجزا و تجهیزات یک سیستم یکپارچه با بهره وری بالا را ایجاد نمایند. علاوه بر این در بسیاری از کارخانه ها، فرآیندهای تولید و لجستیک باید متناسب با تغییر در محصول، قابلیت لازم را برای انطباق با فرآیندهای جدید داشته باشند.

طیف گسترده ای از محصولات لینده و سیستم های مسیریابی آنها نیازی به نصب زیرساخت های ثابت و پرمداخله ندارند. لینده می تواند راهکارهای متنوع و انعطاف پذیری را متناسب با مسائل مختلف حتی برای کارخانه های کوچک ارائه دهد. فرآیند اتوماسیون سازی می تواند به صورت جزئی و بدون هزینه سنگین اولیه آغاز شود و گام به گام تا اتوماسیون سازی کامل فرآیند لجستیک پیش رود.