خدمات فنی فیلد سرویس

خدمات فنی فیلد سرویس

خدمات فنی فیلد سرویستمامی محصولات Linde دارای برنامه زمان بندی جهت سرویس های دوره ای و سرویس های نت می باشد، که تمامی این سرویس ها طبق آخرین بروز رسانی  شرکت Linde توسط پرسنل آموزش دیده و مجرب شرکت آکسون ماشین آرینا که پس از دریافت درخواست کتبی مشتریان محترم، ظرف مدت 48 ساعت انجام می شود. 
کلیه تجهیزات Linde نو و خریداری شده از شرکت آکسون ماشین آرینا دارای 2000 ساعت و یا یک سال ضمانت از زمان خرید می باشد (هرکدام که زودتر برسد) .
شرکت آکسون ماشین آرینا در دوره گارانتی چهار سرویس رایگان را به مشتریان محترم خود ارائه می دهد، که براساس مدت زمان کارکرد دستگاه در موعد مقرر انجام می شود. این سرویس ها عبارتند از:
 
آموزش و راه اندازی کلیه دستگاه ها (DI)
سرویس های دوره ای رایگان بر اساس ساعت کارکرد دستگاه ها شامل سه سرویس در 500 ساعت، 1000 ساعت و 2000 ساعت کارکرد در محل کار دستگاه انجام می شود.
 
جهت رفع ایرادات فنی احتمالی (خرابی وارانتی) کلیه خدمات مشتریان محترم در صورت بروز خرابی فنی ناشی از ایراد کارکرد استاندارد دستگاه که براساس ضوابط شرایط وارانتی تجهیزات Linde باشد، تحت پوشش شرکت Linde بوده که توسط کارشناسان مجرب شرکت آکسون ماشین آرینا بصورت رایگان انجام می شود .