تعمیرگاه مرکزی

تعمیرگاه مرکزی

تعمیرگاه مرکزیتجهیز تعمیرگاه مرکزی بر اساس استانداردهای شرکت Linde آلمان شامل :
اتاق مخصوص شارژ باتری برای کلیه لیفتراک ها و تجهیزات برقی
اتاق ایزوله هیدرولیک جهت تعمیر پمپ و هیدروموتور
اتاق برق و الکترونیک
دستگاه های دیاگ ( شش ست) از شرکت Linde آلمان
استند دوار تعمیر موتور
چاله سرویس
کارواش