مقایسه محصولات

نوع محصول پالت استاکر
ارتفاع بالابر 2684-2844(mm)
ظرفیت بار 1400(KG)
ابعاد 1(mm)
وزن 1(KG)